Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

  Joachim-Lelewel-Gespräche des DHI Warschau

  Joachim-Lelewel-Gespräche des DHI Warschau

  Diskussionsbeiträge der gleichnamigen Vortragsreihe am Deutschen Historischen Institut Warschau

  Lelewel-Gespräch 7/2013 – Gleiche Muster der Zusammenarbeit unter NS- und Sowjetbesatzung?

  Gleiche Muster der Zusammenarbeit unter NS- und Sowjetbesatzung? Individuelle Kollaborateure im „Land ohne Quisling“ Hrsg. von Maren Röger / Stephan Lehnstaedt (8. Joachim-Lelewel-Gespräch, 27. November 2012, DHI Warschau) / Identyczne wzorce współpracy pod okupacją hitlerowską i radziecką? Indywidualni kolaboratorzy w „kraju bez Quislinga” Pod redakcją Maren Röger / Stephana Lehnstaedta (8. Debata Lelewelowska, 27 listopada 2012 r., NIH w Warszawie).

  Lelewel-Gespräch 7/2013 – Gleiche Muster der Zusammenarbeit unter NS- und Sowjetbesatzung? - Mehr…


  Lelewel-Gespräch 6/2012 – Der Kriegszustand in Polen 1981

  Der Kriegszustand in Polen 1981 – sowjetische Zurückhaltung aus Zwang oder Einsicht? Hrsg. von Jens Boysen (7. Joachim-Lelewel-Gespräch, 13. März 2012, DHI Warschau) / Stan wojenny w Polsce 1981 – radziecka powściągliwość z przymusu, czy z rozsądku? Pod redakcją Jensa Boysena. (7. Debata Lelewelowska, 13 marca 2012 r., NIH w Warszawie)

  Lelewel-Gespräch 6/2012 – Der Kriegszustand in Polen 1981 - Mehr…


  Lelewel-Gespräche 5/2012 – Markt, Macht oder Magie

  Markt, Macht oder Magie. Warum wurde im frühen Mittelalter Silber deponiert? Hrsg. von Dariusz Adamczyk (6. Joachim-Lelewel-Gespräch, 8. November 2011, DHI Warschau) / Rynek, władza lub magia? Dlaczego deponowano srebro we wczesnym średniowieczu? Red. Dariusz Adamczyk (6. Debata Lelewelowska, 8 listopad 2011, NIH w Warszawie)

  Lelewel-Gespräche 5/2012 – Markt, Macht oder Magie - Mehr…


  Lelewel-Gespräche 4/2011 - Das "Dienstsystem" im mittelalterlichen Polen

  Gab es das "Dienstsystem" im mittelalterlichen Polen – oder was war das ius ducale? Hrsg. von Eduard Mühle (5. Joachim-Lelewel-Gespräch, 12. April 2011, DHI Warschau) / Czy istniała organizacja służebna w średniowiecznej Polsce – czyli: co to było ius ducale? Red. Eduard Mühle (5. Debata Lelewelowska, 12 kwietnia 2011, NIH w Warszawie)

  Lelewel-Gespräche 4/2011 - Das "Dienstsystem" im mittelalterlichen Polen - Mehr…


  Lelewel-Gespräche 3/2011 - Geheimdienstakten als Quelle zeithistorischer Forschung

  Geheimdienstakten als Quelle zeithistorischer Forschung, hrsg. von Ruth Leiserowitz (4. Joachim-Lelewel-Gespräch, 9. November 2010, DHI Warschau) / Debata Lelewelowska 3/2011 przedstawia głosy w dyskusji na temat: "Akta tajnych służb jako źródło do badań historii najnowszej", wyd. przez Ruth Leiserowitz (4. Debata Lelewelowska, 9 listopada 2010, NIH w Warszawie).

  Lelewel-Gespräche 3/2011 - Geheimdienstakten als Quelle zeithistorischer Forschung - Mehr…


  Lelewel-Gespräche 2/2010 - Was war das frühpiastische regnum?

  Was war das frühpiastische regnum – oder gab es im frühen Mittelalter Staaten? Hrsg. von Eduard Mühle (3. Joachim-Lelewel-Gespräch, 1. Juni 2010, DHI Warschau) / Debata Lelewelowska 2/2010 przedstawia głosy w dyskusji na temat: ”Czym było wczesnopiastowskie regnum, czyli czy we wczesnym średniowieczu istniały państwa?”, red. Eduard Mühle (3. Debata Lelewelowska, 3. Juni 2010, NIH w Warszawie).

  Lelewel-Gespräche 2/2010 - Was war das frühpiastische regnum? - Mehr…


  Lelewel-Gespräche 1/2010 - Die Intelligenz als soziale Gruppe

  Die Intelligenz als soziale Gruppe. Eine Besonderheit peripherer Länder oder ein gesamteuropäisches Phänomen? Hrsg. von Igor Kąkolewski (2. Joachim-Lelewel-Gespräch, 3. November 2009, DHI Warschau) / Debata Lelewelowska 1/2010 przedstawia głosy w dyskusji na temat: ”Inteligencja jako grupa społeczna. Specyfika krajów peryferyjnych czy zjawisko ogólnoeuropejskie?”, wyd. przez Igora Kąkolewskiego (2. Debata Lelewelowska, 3 listopada 2009, NIH w Warszawie).

  Lelewel-Gespräche 1/2010 - Die Intelligenz als soziale Gruppe - Mehr…


  abgelegt unter: